Voorbeeld licentiecode vorige pagina

voorbeeld hoe de licentiecode te gebruiken