Privacy

Privacyrecht

Informatie over een identificeerbare persoon dient beschermd te worden. Het gaat dan niet slechts over NAW-gegevens, maar ook over informatie die indirect iets over die persoon zegt, bijv. maatschappelijke status. De verwerking van deze gegevens kan de privacy aantasten. Dat geldt zeker voor informatie over ras, seksuele geaardheid, politieke gezindheid, geloof en gezondheid. Daarom liggen de strikte voorwaarden voor de verwerking van privacygevoelige informatie verankerd in wetten, waarvan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) de belangrijkste is. Binnen dat kader is het voor een bedrijf vaak lastig manoeuvreren, want commerciële en bedrijfsbelangen kunnen ertoe nopen om bijv. potentiële klanten te benaderen via telefoon of e-mail of intern toezicht te houden op de werkvloer met camera's of toezicht op het mail- en surfgedrag van de werknemers.

Goedbedoelde acties kunnen bij de betrokkenen in het verkeerde keelgat schieten. U hebt er dus alle belang bij dat u zich op voorhand goed laat informeren over de vraag of en in hoeverre uw gewenste privacybeleid binnen de toegestane grenzen valt en wat de implicaties zijn. Van Eeckhoutte adviseert over privacyvraagstukken en stelt privacy statements of reglementen op (en zorgt voor CBP-melding van die statements), zodat werkgever, werknemers en (potentiële) klanten en leveranciers, en andere betrokkenen precies weten hoe u met hun privacy omspringt. Daarnaast neemt Van Eeckhoutte in vrijwel alle ICT-contracten clausules op m.b.t. bescherming van persoonlijke levenssfeer.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersDe reputatie van cliënte die haar medewerkers had ontslagen, werd door anonieme bloggers op Punt.nl volledig door het slijk gehaald. Op grond van wet- en regelgeving kon Punt.nl worden gesommeerd om de blogs uit de lucht te halen en de NAW-gegevens (waaronder IP-adressen) van de anonieme bloggers af te geven.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft voor zorgscala het privacy beleid opgesteld en meegewerkt aan de totstandkoming van het protocol inzake het Register Integriteit Personeel VVT Haaglanden.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte heeft voor de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) een privacyverklaring opgesteld en van het privacybeleid melding gedaan bij het CBP.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersCliënt wilde dat Google links naar (kranten)artikelen over een privé-geschil dat hij had, zou verwijderen, maar de voorzieningenrechter bepaalde dat Google de gegevens van cliënt niet hoeft te verwijderen; in dit geval zijn de zoekresultaten niet ontoereikend, irrelevant of bovenmatig. Het belang van cliënt bij verwijdering weegt niet op tegen het recht op informatievrijheid van Google.Zie vonnis en diverse commentaren op dat vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers De Provincie Gelderland wilde een Pilot File-OV informatie lanceren, waarbij gebruik zou worden gemaakt van het GSM toestel van de automobilist. Het project werd begeleid door Pallas advies. Van Eeckhoutte heeft de privacy gerelateerde onderwerpen van dit project onderzocht en in kaart gebracht.

Wat links terzake

Wiki over privacy
Autoriteit Persoonsgegevens
Vereniging Privacyrecht (VPR)
Consumentenbond: Privacy op internet
Wat zijn mensenrechten
het recht op privacy
directory privacyrecht
Medlingenregister AP

Wat teksten terzake

Richtlijn 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens
Beter bepalen wat je deelt met Facebook
google vs persoonsgegevens
Juridische statemens op internet, Tina van der Linden
Het recht om te worden vergeten en de vrijheid van meningsuiting
Recht om vergeten te worden is niet absoluut