Onrechtmatig handelen

Onrechtmatig handelen

Er is wanprestatie (in het jargon: toerekenbare tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen) en er is onrechtmatig handelen. Wanprestatie betekent dat een overeenkomst niet (deugdelijk) wordt nagekomen. Een onrechtmatige daad (OD) is een inbreuk op een recht, of iets doen of nalaten in strijd met de wet of fatsoensregels (artikel 6:162 BW). Rechten waarop inbreuk gemaakt kan worden zijn o.a. het recht op bescherming van het lichaam (letselschade), het eigendomsrecht (zaakschade), de privacy, het auteursrecht (op bijv. software), handelsnamen, merken en logo's. Bij inbreuk op merken kan gedacht worden aan inbreukmakende metatags, keywords en Adwords waarin een ander uw merk of overeenstemmend merk gebruikt. Bescherming van sommige intellectuele en ICT-rechten is geregeld in specifieke wet- en regelgeving, zoals de Auteurswet 1912 en de BVIE (Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom).

Ook meer exotische vormen zoals (uitlokking tot) gokken op internet, zoekmachinemisleiding, onrechtmatig handelen via internet, waaronder spam, belediging, laster, verspreiding van (kinder)porno, zijn vormen van OD, waarbij de daders zich vaak in anonomiteit schuil houden. Advocatenkantoor Van Eeckhoutte is volledig toegerust om identiteits- en feitenrecherche uit te voeren; de recherche vindt inhouse plaats, veldwerk - zoals het onderzoeken van computerapparatuur, routers e.d. - gebeurt in samenwerking met een geaccrediteerd bureau dat het BPOB-keurmerk heeft en is aangesloten bij de Branche Vereniging Particuliere Onderzoeksbureaus. OD is een zuiver civiele kwestie (tussen burgers onderling), maar het mag duidelijk zijn dat aan sommige onrechtmatige daden het strafrecht om de hoek komt kijken (tussen burger en Openbaar Ministerie). Daar waar spoed is gemoeid bij het opheffen van de inbreuk(en) is het kortgeding doorgaans het geëigende rechtsmiddel. In andere gevallen gelden de bodemrechter en arbiter als geschillenbeslechters. De OD is één van de belangrijkste rechtsgronden uit het burgerlijk recht om schadevergoeding te eisen.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersCliënte, het Franse Immo Invest Sarl, dagvaardde Alcama International Immobilier uit Apeldoorn, dat ondanks sommatie daartoe niet bereid was om informatie, die afkomstig was van cliënte, nl. te koop aangeboden residenties in Frankrijk, van haar website te verwijderen. Deze zaak werd kort voor de kort gedingzitting geschikt.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Internetterreur. Aantasting eer en goede naam. Vrijheid van meningsuiting. De voorzieningenrechter wees de vorderingen gericht op stopzetting van de onrechtmatige uitlatingen en publicaties toe, alsmede plaatsing van rectificaties op blogs en Twitter account gedaagde. Zie vonnis, ook gepubliceerd op ITenRecht.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Internetterreur. Aantasting eer en goede naam. Vrijheid van meningsuiting. Het Hof Den Bosch heeft Medium-Willem Jomaphone bevolen uitlatingen waardoor Total Telecom in verband wordt gebracht met oplichting, diefstal en maffiapraktijken van internet te verwijderen en rectificaties te plaatsen op blogs en Twitter. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE-advocatuur - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft namens een particulier opgetreden tegen vermeende journalist Paul S., alias Ko van Dijk, die in kort geding werd veroordeeld tot aanpassen van zijn blog en rectificatie op Kovandijkvertelt.nl. Zie het arrest op hier, zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersOp het bekende merk Bob Ross vinden regelmatig inbreuken plaats binnen de EU. In vrijwel alle gevallen halen de inbreukmakers na ontvangst van een sommatiebrief bakzeil. Inbreukmakers worden verplicht een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersOp de website van cliënte expiratieweb.nl ging het om de Consumentenbond die de assurantiepraktijk van cliënte, Advios assurantiën, in een pertinent onjuist daglicht plaatste. Cliënte verzocht om rectificatie in de Geldgids.

Wat links terzake

rechtspraak
De overheid die onrechtmatig handelt
Google vs AEPD/Gonzalez
Aansprakelijkheid.nl
Meldpunt kinderporno
Wiki over onrechtmatige daad

Wat teksten terzake

noot bij vzr Haarlem, 14 mei 2008 (Staat/Cisto Group), Filip Van Eeckhoutte
Onrechtmatige daad, Danny Mekic
Seks met Starr en Philips - en andere zoekmachinetrucs, E.J. Koops
Rectificatie bevolen waarbij ware identiteit van blogger wordt prijsgegeven
Aansprakelijkheidstelling van de Domeinnaamhouder ex 6:196c BW
Spam aan wettelijke regels gebonden, Filip Van Eeckhoutte
Gaming, meer dan een spelletje, B.W. Schermer cs.
Rectificatie op blogs en twitter
Terechte vrees op inbreuk handelsnaam webshop in nabije toekomst
De aansprakelijkheid van zoekmachines. Uitzondering zonder regels of regels zonder uitzondering?, mr. J.V.J. van Hoboken