Ongeoorloofde mededinging

Ongeoorloofde mededinging

De ongeoorloofde mededinging of valse concurrentie omvat alle handelingen die ertoe strekken afzet te bevorderen en ondernemingswinst te vergroten, maar die in het normale handelsverkeer ontoelaatbaar moeten worden geacht. Misbruik van een unieke positie is verboden. Van ongeoorloofde mededinging is in zijn algemeenheid geen sprake indien wordt geprofiteerd van andermans inspanning, kennis of inzicht, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Een bedrijfsconcept kan dus worden ingepikt. Uitgangspunt is immers het beginsel van vrijheid van bedrijf en beroep. In geval van bijkomende, verzwarende omstandigheden kan echter wel sprake zijn van onrechtmatig handelen. Die omstandigheden komen populair gezegd hierop neer dat de concurrent een vals of achterbaks spelletje speelt of heeft gespeeld. Maak daarom van de bescherming van uw IE-rechten een prioriteit. Naast de algemene wettelijke bepalingen van onrechtmatige daad (6:162 BW), spelen ook die ter zake misleidende reclame een belangrijke rol (6:194 BW en verder).

Wegens het grondwettelijk beschermde recht op vrije meningsuiting is de rechter doorgaans terughoudend om ongeoorloofde mededinging op grond van misleidende reclame aan te nemen. Overdrijving is inherent aan het wervende karakter van reclame en het Nederlandse publiek laat zich niet zomaar op het verkeerde been zetten, zo luidt de gedachte. Het omslagpunt ligt daar waar de gemiddelde consument niet het product of de dienst van uw concurrent had afgenomen als die consument de door uw concurrent verzwegen nadelige eigenschappen had geweten.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers wijnimporteur Grammont BV klaagde tevergeefs wijnhuis Chacalli aan, omdat het door deze laatste op een zijspoor was gezet na negatieve berichten over haar. Grammont verzette zich ertegen dat Chacalli rechtstreeks met de supermarkten in Nederland zaken deed.

Wat links terzake

Informatiepunt Oneerlijke Concurrentie
Rijksoverheid.nl
Webwereld
ACM
Beneluxvereniging voor Merken- en modellenrecht (BMM)

Wat teksten terzake

IE-rechten versus ongeoorloofde mededinging
Wat is ongeoorloofde mededinging?
Ongeoorloofde-mededinging, marktmacht en marktomstandigheden
infair competition in The Netherlands
Oneerlijke concurrentie door de overheid
definitie oneerlijke concurrentie
Nederlands Mededingingsrecht, mr. J.M.M. van de hel cs.