Merkenrecht

Merkenrecht

Van de intellectuele eigendomsrechten is het merkenrecht, en meer bepaald bescherming van het merk, voor de meeste ondernemers het belangrijkste onderdeel. Het beschermt in zekere zin uw handel. Een merk is een onderscheidingsteken voor producten of diensten en kan een naam (merknaam), afkorting, logo, maar ook een vorm, kleur en zelfs geluid zijn. Uitzonderingen daargelaten, mag een ander uw merk zonder uw toestemming (licentie) niet gebruiken. Merkrechten bieden het exclusieve gebruik van het merk in de klassen waarvoor dat merk is ingeschreven. Indien veel inspanning, tijd en geld is gemoeid om een product of dienst in de markt te zetten, is het raadzaam het merk tijdig in de Benelux, EU te registreren. Dat kan bij het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom of Harmonisatiebureau voor de interne markt (voor zgn. Gemeenschapsmerken). De keuze van de klassen van uw merk en de daarbij behorende omschrijvingen zijn cruciaal. Van Eeckhoutte is merkrechtadvocaat en assisteert u daar graag bij.

Zodra u uw merk in het handelsverkeer gebruikt, zult u geneigd zijn om uw straatje schoon te houden; u tolereert geen inbreuken op uw merk, want anders riskeert uw merk te verwateren en de waarde ervan (goodwill) te devalueren. Ons kantoor is uitstekend toegerust om ook die klus te klaren. In 80% van onze merkzaken komt er geen rechter aan te pas. En, indien de gang naar de rechter toch gemaakt moet worden, zal dit de voorzieningenrechter (in kortgeding) zijn en zullen uw advocaatkosten volledig op de inbreukmaker worden verhaald.

Meer...

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersGoogle (HQ Ireland) werd rechtstreeks aangesproken middels sommatie, omdat zij toeliet dat concurrenten van cliënt in hun Google advertenties (de zgn. Adwords) het bekende woordmerk van cliënt als zoekwoord gebruikten. Daardoor kwamen internetgebruikers bij de concurrent terecht, terwijl ze (info over) cliënt zochten. De zaak werd binnen 48 uren met succes geregeld.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersOp online fashion store FreshCotton werd zonder toestemming merkkleding van cliënte te koop aangeboden. Het bleek om namaakkleding te gaan. Na daartoe formeel te zijn aangesproken, werd deze merkinbreuk zonder tussenkomst van de rechter opgeheven. FreshCotton ondertekende een onthoudingsverklaring.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn deze zaak werd nietigheid van merken uitgesproken wegens depot te kwader trouw, nu sprake was van voorgebruik. Tevens was sprake van merkinbreuk en auteursrechtinbreuk. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersDe rechtbank oordeelde dat het teken I love (hartje) Suriname onderscheidend vermogen ontbeert. Zowel eiser als gedaagden wensten rechten te ontlenen aan het gestelde beeldmerk, dat zij willen gebruiken voor commerciële doeleinden. Ofschoon gedaagden geen expliciete vordering hebben ingesteld die erop ziet dat de nietigheid van het beeldmerk wordt uitgesproken, ziet het verweer wel degelijk op de nietigheid van het merk vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersDiverse (rechts)maatregelen genomen tegen zgn. office actions van merkenbureaus wereldwijd, waaronder het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (OHIM). Bijv. het indienen van verweerschrift tegen voorlopige beslissing tot weigering van merkinschrijving.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersLayna is een gezondheids- en massagepraktijk. Haar merk Mapquassage werd zonder toestemming gebruikt door een directe concurrent van Layna, Your Body Care. Daartoe gesommeerd heeft Your Body Care de inbreuk gestaakt, een onthoudingsverklaring ondertekend en schadevergoeding betaald.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn deze geruchtmakende zaak stond Van Eeckhoutte de Belgische houder van happylights.be bij, die zich met succes in kort geding heeft verweerd tegen de merkinbreuken van en valse concurrentie door de houder van happylights.nl. Die laatste werd in de volledige proceskosten veroordeeld. Zie vonnis op ItenRecht.nl en Rechtspraak.nl.

Wat links terzake

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Bureau voor harmonisatie van interne markt (OHIM)
Wikipedia
Tmview
Kennisclip intellectuele eigendom (youtube)
World Intellectual Property Organisation (WIPO)
Likelihood of Confusion

Wat teksten terzake

Verwarringsgevaar: de merkenrechtelijke verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en Amerikaanse merkenrecht, B.M. Bekenkamp
Merk, God en verbod - Oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote symbolische waarde, C.P.L. van Woensel
Buckler? Proost! Merkgebruik door cabaretiers, Marnix Langeveld
Noot bij Vzr Rb Den Haag, 20 december 2010, Tempur Energy+, mr. F.J. Van Eeckhoutte
Corporate Brand Logo Evolution, M. Dkumar (tip!)