ICT-recht

ICT-Internetrecht

Sjiek aangeduid met informaticarecht is ICT-recht (ook genoemd: IT-recht) de rechtswetenschap en rechtspraktijk die te maken heeft met informatie- & communicatietechnologie; het is de juridische saus over alle activiteiten m.b.t. verzameling, opslag, verwerking en verspreiding van gegevens (data) die via computer of communicatieapparatuur verlopen. In het algemeen gaat het daarbij om het oplossen van problemen die ontstaan bij de confrontatie van ICT met conventionele wet- en regelgeving en het creëren van geheel nieuwe regelgeving (vorming van jurisprudentie). Meer in het bijzonder gaat ICTrecht vnl. over vraagstukken op het gebied van aan- en uitbesteding (outsourcing) van ICT-projecten, auteursrecht op software, IT-contracten, privacy, telecom en - uiteraard - het voeren geschillen daarover.

De enorme groei en populariteit van internet en roepen inmiddels zoveel juridische vragen op m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en handelsnaamrechten, maar ook domeinnamen, cybercrime, privacy en e-commerce dat internetrecht zich tot een aparte tak binnen de advocatuur heeft ontwikkeld. Naast het vorenstaande behandelt Van Eeckhoutte vraagstukken m.b.t. domeinnamenrecht, e-commerce, privacy op internet, e-government (elektronische overheid) en Web 2.0. In dat verband staat Van Eeckhoutte veel bedrijven bij en ontwerpt hij - al dan niet in 'ghost' - voor dienstverleners zoals advocaten, fiscalisten en accountants buitengerechtelijke en gerechtelijke stukken.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Double-U Trades uit Uithoorn verkocht via internet T-shirts waarop het bekende merk van Bob Ross stond. Na sommatie is de verkoop gestaakt, zijn de advertenties van internet verwijderd en is de voorraad illegale t-shirts aan de cliënt afgegeven.

Van Eeckhoutte ICT/IE-advocatuur - ICT/IP lawyers Onrechtmatige publicaties m.b.t. malafide praktijken en oplichterij over eisers, die een astrolijn exploiteren: diffamerende aard van uitingen, de ernstige gevolgen ervan (imagoschade) en gebrek aan voldoende feitelijke grondslag. Gebod tot verwijdering en rectificatie. Zie arrest op Boek9 en Rechtspraak.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE-advocatuur - ICT/IP lawyers Zie vervolgzaak, geen link met pornografie. Lees meer op Boek9.nl en het arrest hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Van Eeckhoutte heeft voor verschillende MKB-bedrijven ICT-projecten juridisch begeleid. Het ging daarbij o.a. over counceling bij de commerciële uitrol door cliënten van IT-producten (waaronder software) en IT-diensten (outsourcing van IT-specialists).

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers de BSA (Business Software Alliance) viel de kantoren van cliënt binnen en legde beslag op vermeende illegale software. Echter, de software was aantoonbaar legaal en het conservatoire beslag werd zonder tussenkomst van de rechtbank opgeheven.

Wat links terzake

Instituut voor Informaticarecht (IVIR)
Autoriteit Consument & Markt
Internetrechtspraak
ICT-business kennisbank
Rechtsgeleerdheid: afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT
The IT Law Community

Wat teksten terzake

Legal aspects of computing
Softwarerecht : bescherming en gebruik van computerprogrammatuur onder auteursrecht en octrooirecht
Schrappen ARBIT-artikel is strijdig met recht, Diederik Toet
Kroniek van het ICT-recht, B.J. Koops cs.
Juridische status van virtuele objecten in online games, mr. F.J. Van Eeckhoutte
Rechtsvragen over Informatietechnologie, P. Kleve
Betekenis ICT voor het onderwijs neemt toe