Handelsnaamrecht

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het handelsnaamrecht wordt geregeld in de handelsnaamwet (HNW) en jurisprudentie. Wettelijk gelden er geen specifieke eisen opdat een teken als handelsnaam kan dienen, zolang dat maar auditief en visueel waarneembaar is en - uiteraard - als handelsnaam wordt gebruikt. Bovendien mag het publiek met dat teken niet misleid worden omtrent de eigendom en de rechtsvorm van de onderneming. "B.V." achter uw naam zetten terwijl u een eenmanszaak hebt, is dus verboden. Registratie van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel (KvK) is niet noodzakelijk. Het gebruik van een domeinnaam kan beschouwd worden als gebruik als handelsnaam. Anders dan een merk hoeft de handelsnaam geen onderscheidend vermogen te hebben. Maar, het mag duidelijk zijn dat een rechter niet licht geneigd zal zijn om "Bakker" als handelsnaam voor een bakkerij te beschermen.

Een ondernemer kan een andere ondernemer die in dezelfde vijver vist, verbieden een - latere - handelsnaam te voeren die identiek of gelijkluidend aan de zijne is. Daartoe staat desnoods de weg open via de kantonrechter of voorzieningenrechter. De hoofdmoot van rechtzaken betreft de vraag wie voor de ander moet wijken; wie de oudste rechten heeft. Het adagium is dat een jongere handelsnaam moet wijken voor een oudere handelsnaam of ouder merk. Maar, het zo te stellen doet afbreuk aan het feit dat zaken betreffende handelsnamen, al dan niet in combinatie met merken, behoorlijk complex kan zijn. handelsnaamrechtadvocaat Van Eeckhoutte onderzoekt het en zet het voor u op een rijtje, zodat u de beste strategie en bescherming kunt volgen.

Meer...

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersClean Elements streed in eerste aanleg en in hoger beroep tegen Firma Klein om het handelsnaamrecht op Airpur. In hoger beroep werd de zaak gewonnen door de partij die het oudste kassabonnetje kon tonen met daarop de aanduiding Airpur.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn een zaak aangespannen door Herian Reclame BV verdedigde Van Eeckhoutte met succes de rechtsbelangen van de gedaagden. Centrale vraag was welke van de beide ondernemingen de handelsnaam Herian voor het eerst is gaan gebruiken in verband met het ontwerpen en (laten) bouwen van websites, en op welke schaal. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersDe claim van een Rotterdams high class escortbureau op een concurrerend escortbureau stuitte af, omdat Van Eeckhoutte met succes kon verdedigen dat 'ontknaap Service', 'Virgin Experience' en 'Interact Service' niet als handelsnamen werden gebruikt. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn hoger beroep wist Van Eeckhoutte te bekomen dat het Gerechtshof voor recht verklaarde dat de term 'Integrated Orthodontic Services', hoewel enigszins beschrijvend, toch een handelsnaam van zijn cliënte is. Verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 hnw (Handelsnaamwet) kon niet worden aangetoond. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersWoningoutlet Loods 5 uit Zaandam streed tegen Loods 5 Ontwerpers uit Eindhoven, omdat deze laatste niet bereid was om haar domeinnaam loods5.com aan Loods 5 Zaandam over te dragen. De rechtsvraag was of het merk- en handelsnaamrecht van de woningoutlet op de benaming 'loods 5' die van de ontwerpers uit Eindhoven kon opzij drukken. Loods 5 Ontwerpers, namens wie Van Eeckhoutte optrad, kon aantonen dat zij de oudste rechten op deze handelsnaam had. Lees het vonnis op Rechtspraak.nl en Boek9.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersBij beschikking wees de kantonrechter het verzoek af tot wijziging van de handelsnaam van de cliënt van Van Eeckhoutte onder veroordeling in de volledige proceskosten. Met succes werd verdedigd dat beide bedrijven in verschillende sectoren actief waren, waardoor geen verwarring tussen de handelsnamen kon optreden. Zie vonnis.

Wat links terzake

Kamer van Koophandel (KvK)
Wiki over de handelsnaam
Handelsnaamwet (Hnw)
Antwoord voor bedrijven
Het verschil tussen een handelsnaam en een merk
De Zaak - handelsnaamrecht
Kennisclips intellectuele eigendom (Youtube)

Wat teksten terzake

De eendengarage, Filip Van Eeckhoutte
Handelsnaamrecht
Noot bij Pres Utrecht 06.07.2000 (gezondslapen.nl) en Pres Amsterdam 10.08.2000 (bravilor.nl), P.B. Hugenholtz