Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht

Om schrijver Jean-Paul Franssens te citeren: " Alleen bij een grote vriendschap kun je je een grote ruzie veroorloven." In business blijkt het vaak moeilijk om geschillen onderling op te lossen en ligt de weg naar (buiten)gerechtelijke geschillenbeslechting open. ICT-geschillen worden vaak beslecht door arbiters, rechters of bindend adviseurs, intellectuele eigendomsgeschillen door (voorzieningen)rechters. Deze instanties hebben ieder voor- en nadelen op procedureel, deskundig en financieel vlak. Maar, ze hebben gemeen dat het vonnis (of bindend advies) per definitie risico op verlies inhoudt. En meestal ook einde zakelijke relatie. Geschillen kunnen daarom maar beter voorkomen worden. Toch kan dat niet altijd. Inbreuken op contracten of wettelijke rechten (bijv. auteursrechten of recht op privacy) hoeven niet getolereerd te worden, wat overigens niet rechtvaardigt dat u zomaar rauwelings mag dagvaarden. Anderzijds kan het voorkomen dat u, hoewel u zich oplossingsgericht heeft opgesteld, toch voor het gerecht wordt gesleept en aansprakelijk wordt gesteld, met of zonder goede reden.

Van Eeckhoutte informeert u van tevoren goed over de ins & outs van de procedure, de kans van slagen en de te ondernemen strategie. Hij bespreekt uitgebreid met u de vorderingen of het verweer en leidt vervolgens de procedure met gepaste daadkracht, kennis en scherpzinnigheid. In spoedeisende gevallen is vaak het kortgeding aangewezen. De doorlooptijd daarvan bedraagt gemiddeld minder dan 3 maanden, de advocaatkosten belopen meestal tussen € 6.000,- en € 15.000,-. Een bodemprocedure duurt ca. anderhalf jaar en kost ongeveer het dubbele, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de zaak en de procedure.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers het Delftse bedrijf Zmart bijgestaan in de bezwaarprocedure tegen een boetebesluit van de Opta. Het ging volgens Opta om honderdduizenden spamberichten. Zmart pleitte voor een waarschuwing in plaats van boete.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte won de zaak waarin verwijzing wegens connexiteit werd verzocht. Het feitencomplex mocht dan nagenoeg gelijk zijn, het juridisch geschilpunt was wel degelijk anders. Zie het vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersKantonrechtersprocedure tegen Garant-O-Matic BV in verband met zgn. sweepstakes, mailings waaruit lijkt dat men een cadeau krijgt of prijs heeft gewonnen. De kantonrechter wees de vordering af omdat Garant-0-Matic er geen rekening mee hoefde te houden dat de lezer van de sweepstake ervan uitgaat dat hij zonder meer recht heeft op de prijs. Zie vonnis bij Rechtspraak.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersEen arbitrageprocedure door Synergy BV aanhangig gemaakt tegen Lync Business Solutions BV leidde tot de beslissing dat de arbiters van SGOA (Stichting Geschillenoplossing Automatisering) het geschil niet in behandeling konden nemen. Van Eeckhoutte bepleitte met succes dat op grond van het contract tussen partijen de rechtbank bevoegd was. Zie de beslissing.

Wat links terzake

De Rechtspraak
Organisatie van de rechtspraak
Alternative dispute resolution
WIPO Arbitration and Mediation Center
Wiki over Arbitrage
Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA)
Nederlands Mediation Instituut (NMI)

Wat teksten terzake

"Bijzonderheden" van domeinnaamarbitrage, Filip Van Eeckhoutte
Geschillenoplossing: gebalde vuist wordt open hand