Cybersquatting

Cybersquatting

Cybersquatting is geen rechtsgebied, maar verdient aparte vermelding als expertise van Van Eeckhoutte, omdat het zijn bijzondere interesse heeft. Cybersquatting is het te kwader trouw registreren van domeinnamen met het doel te profiteren van uw goodwill als (bekend) merk- of handelsnaamhouder, uw bedrijfsactiviteiten te verstoren, op u persoonlijk of uw bedrijf kritiek te uiten of te klagen, of advertenties voor concurrerende of soortgelijke producten en diensten aan te bieden. Een combinatie is bekend onder zgn. park&sale. Dit, in tegenstelling tot domain name grabbing, waarbij het er de registrant/domeinnaamkaper slechts om gaat de domeinnaam voor veel geld te verkopen. Een variant van cybersquatting is typosquatting. Een domeinnaam wordt geregistreerd die heel erg gelijkt op uw domeinnaam. Eén letter verschil kan voldoende zijn, bijv. ryanair.com vs. ryannair.com.

Als het u overkomt bent u most certainly not amused! Van Eeckhoutte beschikt over vérgaande research-mogelijkheden om de cybersquatter, die meestal in het buitenland vertoeft, op te sporen, aansprakelijk te stellen en met of zonder zijn/haar medewerking het inbreukmakend handelen te laten stoppen. In het beste geval werkt de cybersquatter mee aan kosteloze overdracht aan u van de betrokken domeinnaam. De ervaring leert dat dat meestal het gevolg is door op de juiste punten druk te zetten. Indien de cybersquatter zich in Nederland bevindt, kan direct een kortgeding worden gestart en schadevergoeding worden geëist voor de gemaakte advocaatkosten, dat is logisch.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersHet Duitse B2Invent weigerde om de domeinnaam thejoyofpainting.de over te dragen aan de rechthebbende op het gelijknamige merk. B2Invent werd op grond van Europese regelgeving met succes in Duitsland gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank te Den Haag. De zaak werd vlak voor de zitting alsnog geschikt.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersAn Info Systems GmbH had een domeinnaam geregistreerd die erg geleek op die van haar concurrente Ekirana. Daarnaast hield eerstgenoemde zich bezig met andere concurrentievervalsende praktijken. De wederpartij werd door de voorzieningenrechter veroordeeld om de inbreuken te staken en werd veroordeeld in de volledige proceskosten. Lees het vonnis op IE-forum.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyerssoftware- en marketingbedrijf Alpha Web Commerce registreerde de domeinnaam cambridgedieet24.nl en bood via de daaraan gekoppelde website 'Cambridge dieet producten' aan, die echter niet van het bekende Cambridge afkomstig waren, maar van een concurrent van Cambridge. Nadat een kortgedingdagvaarding via een gerechtsdeurwaarder werd betekend, haalde de gedaagde bakzeil en werd de zaak in der minne opgelost.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersEen digitale printgigant betichtte een cliënt van Van Eeckhoutte van onder andere domain name grabbing. Zij vorderde overdracht van de domeinnaam cewe.nl op grond van onrechtmatige daad, omdat de wederpartij een groter (commercieel) belang zou hebben bij deze domeinnaam en er schaarste is aan domeinnamen. De rechtbank wees die vordering af, omdat o.a. niet bleek dat cliënt door het behoud van zijn domeinnaam misbruik van recht maakt. Lees het vonnis op hier.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Euromeubelpaleis heeft zonder gerechtigd te zijn op het gebruik van het bekende Turkse meubelmerk "Istikbal", de domeinnaam istikbal.nl geregistreerd. De domeinnaam werd o.a. gebruikt om traffic naar de eigen website om te leiden e/o extra leads te genereren. De distributeur van Istikbal-meubels in Nederland kon de inbreukmaker met succes aanspreken.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Een stichting gebruikte het merk van cliënte in haar (sub)domeinnaam. De stichting werd met succes daarop aangesproken, zonder tussenkomst van de rechter. In een andere kwestie draaide het om het woordmerk SPA (het bekende bronwater) versus Fishspa. Ook die kwestie werd buiten de rechtbank geregeld.

Wat links terzake

Wiki over cybersquatting
Anticybersquatting Consumer Protection Act
aangifte doen van internetcriminaliteit
Domeinkaper
Wat is cybersquatting? Wat zijn de rechtsmiddelen om tegen deze praktijk in te gaan?
Domain Name Dispute Resolution
Wiki over typosquatting

Wat teksten terzake

Aantal klachten over cybersquatting stijgt naar nieuw record, Arie Jan Stapel
Battling Cybersquatters: New Tools for Trademark Holders, Margaret Smith Kubiszyn
What is a Cybersquatter?
Cybersquatting, Kimberly Fugate
High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders, Min Jus