Curriculum

Mr. Filip Van Eeckhoutte (°1964) is advocaat sinds 1993 en in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-3353535, info@advocatenorde.nl.
Na behaald diploma aan het Instituut voor Journalisten te Brussel, studeerde mr. Van Eeckhoutte rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden (1988-1992). Tijdens de studiejaren was hij redacteur van het faculteitsblad en het Leiden Journal of International Law. Hij is internationaal privaatrechtelijk afgestudeerd op het thema van Europese Richtlijnen die aan de ontwikkeling van de Auteurswet en de wet Naburige Rechten hebben bijgedragen.

Mr. Van Eeckhoutte begon zijn advocatenloopbaan in de procespraktijk en verwierf in toenemende mate deskundigheid op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en ICT/internet. Begin 2001 heeft hij zijn advocatenpraktijk tijdelijk neergelegd om zich in de informatietechnologie te verdiepen. Hij schreef in dat verband cursussen over markeertalen (XML) en stylesheets (CSS) en werkte als projectmanager bij een internetbedrijf dat zich specialiseerde in backoffice-oplossingen.

Mr. Van Eeckhoutte heeft een kleine reeks boeken en bundels geschreven en publiceert annotaties en artikelen over corporate zaken, intellectueel eigendom en ICT/internetrecht.

Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht en de Vereniging voor Media- en Communicatierecht en voldoet aan de eisen van bekwaamheid, ervaring en opleiding op het gebied van het intellectueel eigendoms(proces)recht. Voorts is hij gastdocent aan de universiteit van Utrecht. Klik hier voor een kort overzicht van hoe mr Van Eeckhoutte denkt over internet, gepubliceerd in het vaktijdschrift JAVI (Juridische Aspecten Van Internet).

Sinds 2002 voert mr. Van Eeckhoutte praktijk onder eigen naam, waarbij hij kan bogen op een zeer ruime proceservaring en ontplooiing tot rechtskundig adviseur, onderhandelaar en bemiddelaar op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en IT/internetrecht.