Auteursrechten

Auteursrecht

Van Eeckhoutte is auteursrechtadvocaat, en adviseert en procedeert op dat gebied. Auteursrecht (copyright) is het exclusieve exploitatierecht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, software daaronder begrepen, zoals schrijvers en muzikanten. Ook het stramien van uw software, of producten- of dienstenlijn kán, mits het voldoende uitgewerkt is en overigens voldoet aan de eis dat het een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en uw persoonlijk stempel draagt, als format auteursrechtelijke bescherming hebben. En dus een versterking zijn van uw intellectuele eigendom naast bijv. uw merk en/of handelsnaam op internet. Het auteursrecht wordt geregeld in de Auteurswet en een aantal verdragen en biedt goede bescherming. Het auteursrecht ontstaat automatisch zodra een werk is gemaakt. Registratie of vermelding dat auteursrecht is voorbehouden, is niet nodig. Het ©-teken met daarachter publicatiejaar en naam geeft alleen aan wie sinds wanneer auteursrecht claimt (of dat dan ook werkelijk zo is, is weer een andere vraag!). Soms rust het auteursrecht bij een ander dan de maker; meestal de werkgever onder het zgn. werkgeversauteurschap. Indien eenmaal een auteursrechtelijk beschermd exemplaar rechtmatig in het verkeer is gebracht, is de verdere verspreiding van het desbetreffende exemplaar (in de EER) geoorloofd. Dat heet uitputting. Er is dan geen sprake van een (verdere) openbaarmaking als bedoeld in de Auteurswet. Naast openbaarmaking, behoort verveelvoudiging tot het exclusieve exploitatierecht van de maker.

Het auteursrecht eindigt 70 jaar na het overlijden van de maker van het werk en is vatbaar voor vererving. Auteursrecht kan ook aan een ander worden overgedragen bij akte. Als u zeggenschap over uw werk wilt behouden, dan kunt u - meestal tegen betaling van royalty's - een (beperkt) gebruiksrecht verlenen (licentie). U geeft dan toestemming om uw werk binnen bepaalde kaders te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Om bewijstechnische redenen is het raadzaam om de licentie op schrift te stellen. Tot slot. Verwant met het auteursrecht zijn er naburige rechten. Die betreffen de prestaties van uitvoerende kunstenaars, platenproducenten en omroeporganisaties. Hun rechten zijn neergelegd in de Wet op de naburige rechten (WNR). Van Eeckhoutte heeft als advocaat auteursrecht een ruime ervaring, sinds 1993.

Praktijk cases

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers De Amsterdamse rechtbank erkende dat op de bakfietsen van Bakfiets.nl auteursrecht rust. Met dat vonnis kon Van Eeckhoutte namaakbakfietsen uit China weren. Diverse partijen (ook in België) zijn met succes gedwongen om verkoop van namaakbakfietsen te staken. Zie vonnis op IEPT.nl, rechtspraak.nl.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyers Het Gerechtshof Arnhem besliste aan wie de broncode van en het beheer over een computerprogramma toe kwam. De internetapplicatie was het resultaat van de scheppende arbeid en van creatieve keuzes en kon worden bestempeld als een eigen intellectuele schepping van de appellant. Beroep op werkgeversauteursrecht werd afgewezen. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersIn deze zaak heeft Van Eeckhoutte namens cliënte een kort geding aangespannen tegen Malicor. Malicor werd geboden om iedere inbreuk op de auteursrechten van cliënte gestaakt te houden, waaronder ieder gebruik van teksten, de vormgeving en lay-out van www.winboodschappen.nl. Malicor werd bovendien veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie en betaling van ruim € 6.650,- proceskosten. Zie vonnis.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersVan Eeckhoutte onderzoekt of Getty Images recht van spreken heeft. Dat blijkt vaak mee te vallen, bijv. omdat ze auteursrecht claimt, terwijl ze die niet heeft of er sprake is van een zodanig gebruik dat inbreuk op de rechten van Getty niet kan worden vastgesteld. In dat geval verdedigt Van Eeckhoutte dat er niets hoeft te worden betaald.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersGrootschalig onderzoek uitgevoerd om te achterhalen wie zich binnen de EU schuldig maakte aan piraterij. Illegale kopieën van DVD's en ander videomateriaal van Bob Ross Inc. werden namelijk op diverse veilingsites aangeboden. De inbreukmakers hebben na sommatie hun activiteiten gestaakt en schadevergoeding betaald.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersHet Zwitserse Rapidshare AG werd erop aangesproken dat zij als hostingpartij het aanbod van de TV-programma's van cliënte via haar servers zou staken. De zgn. Notice&Take down-procedure leverde op dat de betrokken files prompt van internet werden gehaald en de identiteit van de inbreukmakende klant van Rapidshare werd vrijgegeven. Vervolgens werd die inbreukmaker gesommeerd.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersPortretrecht. Boomerang Media BV, bekend van de gratis postkaarten, verzond op verzoek van klanten postkaarten met daarop het portret van cliënt, een TV-personality. Dit vormde een inbreuk op zijn rechten. De kwestie werd buiten de rechtzaak geregeld; na sommatie werd de actie van Boomerang gestaakt.

Van Eeckhoutte ICT/IE advocaten - ICT/IP lawyersPlagiaat. Een Duitse auteur en uitgever werd met succes in Duitsland aangesproken omdat hij zich aan plagiaat schuldig maakte. Hij had namelijk complete passages uit een boekenreeks van cliënte gekopieerd. De inbreukmakende boeken werden geprint on-demand en konden daarom meteen worden aangepast. De resterende kleine voorraad illegale boeken werd vernietigd.

Wat links terzake

Fotografen auteursrecht
Boek 9
Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA)
Auteursrecht.nl
Veelgestelde vragen over auteursrecht
Vereniging voor Auteursrecht
Bureau voor Muziek-Auteursrechten /Stichting tot Exploitatie van de Mechanische. Rechten van Auteurs (Buma/Stemra)
Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI)

Wat teksten terzake

Industrie bevecht internetpiraterij
Ben® gevallen, Filip Van Eeckhoutte
Werken en het auteursrecht daarop